Contributie

Lidmaatschap en tarieven 2021

Contributie senior

 • Senior (volledig): € 210,00   
 • Senior (dag): € 116,00    
 • Senior (competitie): € 50,00
 • Winterlidmaatschap: € 124,00 
 • Slapend lidmaatschap (ijskast): € 29,00
 • Erelid: € 0,00
 • Inschrijfgeld: € 31,00

Korting a. of b.:

 • a. Student: 40% korting
 • b. Speler 4 of sterker: 40% (voorwaarde: actieve deelname en verder)

Contributie junior

 • 0 t/m 8: € 61,00
 • 9 t/m 11: € 71,00
 • 12 t/m 17: € 81,00
 • Competitielidmaatschap: € 25,00
 • Inschrijfgeld: € 0

2e, 3e kind enzovoort: 50% korting

Informatie over lidmaatschappen

 • Instapmoment en opzegging lidmaatschap
  Het lidmaatschap kan ingaan op: 1 januari (100% van het tarief), 1 april (75% van het tarief), 1 juli (50% van het tarief), 1 oktober (25% van het tarief).

Zonder opzegging voor 1 december 2021 wordt het lidmaatschap verlengd met het volledige kalenderjaar 2022. Opzegging lidmaatschap dient te allen tijde voor 1 december van enig jaar te geschieden;

 • Bepaling junior- en seniorleden
  Juniorleden worden ingedeeld in de categorie waar ze in het lopende verenigingsjaar qua leeftijd in komen te vallen. Als  een lid in het lopende verenigingsjaar (van 1 januari tot en met 31 december) 12 wordt dan valt het lid vanaf het begin van het verenigingsjaar (1 januari) in de categorie 12 jaar t/m 17 jaar.

Seniorleden zijn leden die op 31 december van het lopende verenigingsjaar (in dit geval 2021) 18 jaar of ouder zijn;

 • Dagleden
  Dagleden hebben speelrecht op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. In het weekend en op feestdagen hebben zij geen speelrecht. Dit betekent ook dat zij niet kunnen deelnemen aan evenementen die op zaterdag, zondag of feestdagen worden georganiseerd met toernooien en competitie incluis. Uitzondering hierop zijn het openingstoernooi, het open toernooi en de clubkampioenschappen;
 • Winterleden
  Het winterlidmaatschap bestaat alleen voor senioren. Winterleden hebben speelrecht van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 Aan het einde van deze periode worden winterleden -automatisch- uitgeschreven. Opzeggen is niet nodig. Inschrijfgeld is bij winterleden niet van toepassing;
 • Competitieleden
  Voor niet-leden die graag ingedeeld willen worden in een competitieteam van At Risk, kunnen een lidmaatschap voor alleen de competitieperiode (voorjaar of najaar)  aangaan. Je moet wel al lid zijn van een andere tennisvereniging (aangesloten bij de KNLTB). Plaatsing in een competitieteam is afhankelijk van de beschikbaarheid in een team en is ter beoordeling aan de Commissie Wedstrijdtennis (CWT). Uiterlijk vier weken voor aanvang van de competitie moet het lidmaatschap geregeld zijn. Er kunnen maximaal twee competitieleden per team meedoen;
 • U-pas korting
  Het is mogelijk dat U-pas een deel van je contributie lidmaatschap overneemt. Dit pas moet dan wel vóór 1 januari 2021 als kopie aangeleverd zijn bij de ledenadministratie. Ook geldt: de overname contributie lidmaatschap is alleen toepasbaar indien het  U-pasbudget op het incassomoment toereikend is. Standaard wordt de helft van het contributiebedrag geïncasseerd bij het lid met U-pas korting; de andere helft van de contributie wordt, bij voldoende saldo, geïncasseerd met het U-pas. Indien het saldo ontoereikend is, moet het betreffend lid het tekort aanvullen.

Indien een U-pas lid wil afwijken van de “standaard” dan kan dat indien men voor 15 december 2020 bij de ledenadministratie aangeeft het gewenste -realiseerbare- deel via U-pas te voldoen en het overige deel via ClubCollect (automatische incasso of Ideal) voldoet.

Aanvullende afspraken:

a. leerlingen/studenten MBO, HBO en WO kunnen op vertoon van studentenpas / studiekaart een korting krijgen van 40%; dit geldt voor de lidmaatschapsvorm Senior volledig lid.

Om korting te krijgen moet je zelf initiatief nemen door het opsturen van bewijs naar [email protected].

b. spelers van niveau 4 of sterker krijgen een korting van 40% op hun lidmaatschap. Voorwaarde is onder andere dat men actief meedoet met competitie, open toernooi, andere activiteiten en twee  keer per week traint. 

De korting geldt voor a of b (geen stapeling).