Tennisles en trainingen

Tennisles en training

Er worden jaarlijks twee trainingscycli georganiseerd van 15 lessen van 50 minuten: een voorjaarscyclus die begint in april, en een wintercyclus die begint in oktober.

Alleen leden van At Risk kunnen deelnemen aan de training. Meedoen aan de wintertraining impliceert ook lidmaatschap in het daarop volgende jaar, omdat de training doorloopt tot en met maart in het komende kalenderjaar. Lid worden per 1 oktober is mogelijk. Dagleden kunnen zich uitsluitend inschrijven voor trainingen die plaatsvinden op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00uur. Alle tennislessen bij At Risk worden gegeven door gediplomeerde, door de KNLTB bevoegd verklaarde tennisleraren. Zie ook het trainingsreglement.  

Junioren

De tennislessen worden in de regel aan 2 groepen van 4 juniorleden tegelijk gegeven. Bij start lidmaatschapvan een juniorlid ná maart kunnen geen rechten op les worden geclaimd. Wel zal worden geprobeerd om alsnog het lid in te delen bij de voorjaarsindeling.

Senioren

De lessen worden gegeven in groepen van 4 clubleden van ongeveer gelijke speelsterkte. Om zich aan te melden voor de trainingscyclus moet een lid zich aan te melden via het inschrijfformulier dat minimaal een maand voor start (april en oktober) beschikbaar is op de website. De formulieren zijn dan te vinden bij de sectie Activiteiten (Online inschrijven). Inschrijving voor de wintercyclus kan tot en met 17 augustus.

Na de online aanmelding ontvang je een automatisch aangemaakte e-mail ter bevestiging dat de aanmelding binnen is gekomen. Aanmeldingen na 17 augustus worden op een wachtlijst geplaatst. De trainers zijn verantwoordelijk voor de indeling en samenstelling van de groepen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de leerlingen.

Uiterlijk één week voor aanvang van de trainingen ontvang je via de mail je lestijd, je trainer en de samenstelling van de trainingsgroep.

Trainingscapaciteit

Het volgen van tennistraining bij At Risk is de afgelopen tijd populairder geworden. Deze populariteit zorgt vaak voor meer aanmeldingen dan we de afgelopen tijd konden plaatsen in verband met de beschikbare baanruimte.

Samen met bestuur en trainers hebben we gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden van baan- en les capaciteit zodat meer mensen tennisles kunnen volgen. Uitbreiding van capaciteit creëren we door:

1. indien mogelijk een extra trainer in te zetten;

2. (voorlopig nog als pilot) lesgroepen van vijf mensen maken die roulerend lessen volgen in groepjes van vier. Voor deze lesgroepen gaat het lesgeld naar beneden omdat zij eens in de vijf weken een les minder volgen;

3. tennislessen voor senioren vroeger op de avond (vanaf 18:00) te laten starten;

4. tennislessen aan te bieden op alle ochtenden op werkdagen.

Als er ondanks deze uitbreidingen nog steeds meer aanmeldingen zijn dan we kunnen plaatsen, dan geldt dat beginners voorrang hebben ten gunste van mensen die het vaakst training gevolgd hebben.

Daarnaast geldt dat mensen die ruim beschikbaar zijn makkelijker plaatsbaar zijn. Zij komen ook eerder in aanmerking dan mensen die slechts beperkt beschikbaar zijn.

En als extraatje gaan we op de zaterdagen in november en december verkorte spoedcursussen aanbieden. Dit worden trainingen van 4 tot 6 keer van anderhalf uur.

Vragen over de trainingen?

Stuur een mailtje naar de trainingsadministratie, email adres tf@atrisk.nl

Ledeninformatie overzicht