Tekeningen Voorontwerp paviljoen

Tijdens de ledenavond op 20 februari zijn de plannen voor vernieuwing van ons park toegelicht. De aanpassing voor het clubhuis (paviljoen) heeft prioriteit. Benieuwd naar de schetsen van het voorontwerp? 

Hieronder vind je de presentatie met daarin een analyse van de huidige situatie, het wensenpakket voor vernieuwing en het voorontwerp voor het vernieuwde clubhuis. Samen met de architect hebben we een plan ontwikkeld voor een transparant clubhuis waarbij de bar een prominente rol krijgt in het midden van de ruimte. De locatie van het clubhuis is gelijk gebleven. 

Op dinsdag 27 maart spreken we graag tijdens een extra algemene ledenvergadering over het concrete voorstel voor vernieuwing met toelichting op de plannen, kosten en tijdspad. De stukken voor de ALV volgen nog (uiterlijk een week voor de ALV), maar hou de avond vrij om naar het (oude:) paviljoen te komen en mee te spreken en besluiten! 

Heb je vragen? Mail dan een van de leden van de commissie parkvernieuwing: 

https://www.atrisk.nl/index.php?page=Commissies&sid=3

 

Downloads:

Ledeninformatie overzicht