Vergaderstukken ALV 27 maart

ALV 27 maart 20.00 uur

Dinsdagavond 27 maart a.s. vindt de ALV plaats. Om 20.00 uur start de vergadering. Hieronder vind je de agenda en vergaderstukken. Omdat we een belangrijk besluit willen nemen over de parkvernieuwing, willen we van zoveel mogelijk leden hun stem horen. Dus ook van jou! Wel willen we je vragen je even op te geven. Doe dit via onderstaande formulier? Dan weten we op hoeveel leden we kunnen rekenen en of dat past in onze kantine (of andere locatie nodig is). 

Tijdens de ALV op 27 maart staan er twee belangrijke zaken op de agenda: 

Parkvernieuwing 

De commissie parkvernieuwing heeft na de ontwikkeling van een programma van eisen heeft hard gewerkt aan een concreet plan voor parkvernieuwing. De prioriteit ligt nu bij het clubhuis. Tijdens de ALV ligt dan ook het plan voor ons nieuwe clubhuis voor. In het beslisdocument vind je alle informatie op een rij. Mocht je meer willen lezen, dan hebben we nog een aantal bijlagen toegevoegd. 

Wisseling bestuurssamenstelling

Het tweede belangrijke onderwerp op de agenda gaat om een wisseling in het bestuur. Zoals eerder aangekondigd zal Elmer de Klein aftreden als voorzitter. We hebben Bas Schram, op dit moment penningmeester van het bestuur bereid gevonden om de rol van voorzitter op zich te nemen. Richard Schout, op dit moment algemeen bestuurslid met kennis van financiën, zal zijn rol als penningmeester overnemen. Het bestuur wil de leden om toestemming vragen om Bas Schram als voorzitter te benoemen. Mocht je bezwaren hebben tegen de benoeming van Bas als voorzitter, dan kan je dit uiterlijk  zondag 25 maart laten weten via secretaris@atrisk.nl

Ben jij erbij?

Super! Vul hieronder even je naam en mailadres in. En vergeet niet je medeleden uit te nodigen ook te komen! 

Naam*
Email*

Downloads:

Ledeninformatie overzicht