Reglement baanverhuur

Reglement Baanverhuur (aan externen) 2012


1. Baanverhuur aan externen (per uur) is mogelijk als de baanbezetting dit toelaat, te beoordelen door de pachter.

2. Baanverhuur aan externen (per dagdeel of dag) is mogelijk als de baanbezetting dit toelaat, te beoordelen door het bestuur.

3. Baanverhuur mag niet gaan ten koste van speelmogelijkheden van leden.

4. De kosten voor baanhuur staan vermeld in het tarievenoverzicht dat aan het einde van het kalenderjaar door de ALV wordt vastgesteld voor het daaropvolgende jaar (zie ook "Tarieven").

5. Bij verhuur per uur geschiedt betaling via de pachter, bij verhuur per dagdeel of dag via het bestuur op basis van een factuur die u ontvangt.

Statuten en Reglementen overzicht