Uitkomsten ALV 27 mrt 2018

Afgelopen dinsdag vond de algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Lees hier meer over de uitkomsten van deze avond. 

Parkvernieuwing

Al enkele weken was aangekondigd dat er een algemene ledenvergadering zou zijn over de parkvernieuwing. Na een ledenavond op 20 februari was het 27 maart de tijd voor een officiële ALV om het plan voor parkvernieuwing te behandelen. Het plan, waarbij nu wordt ingestoken op vernieuwing van ons paviljoen, is goedgekeurd door de ALV. Een grote meerderheid stemde 'voor' het voorstel. De uitslag was als volgt: Er waren 84 seniorleden aanwezig. Twee onthielden zich van stemming, twee stemden blanco. 13 leden stemden tegen het voorstel en 67 leden stemden voor. De vier aanwezige jeugdleden stemden, met hun adviserende stem, ook voor het nieuwe paviljoen. Hoewel er natuurlijk wel wat vragen waren over het plan en de financiële dekking van de verbouwing, hebben de leden vooral zin in een vernieuwd, aantrekkelijk en ruimer paviljoen met zicht op alle banen. En met dit belangrijke besluit van de leden kunnen we weer een stap verder zetten. Als eerste zal nu een definitief ontwerp gemaakt gaan worden door de architect die ook bij de ALV aanwezig was. 

Wisseling bestuurssamenstelling

Voorzitter Elmer de Klein heeft het voorzittersstokje overgedragen aan Bas Schram. Hij was al actief als penningmeester van het bestuur. De taak van penningmeester wordt nu overgenomen door Richard Schout, die al betrokken was bij het bestuur. Hij zal tevens de rol van vice-voorzitter vervullen. 

 

 

Ledeninformatie overzicht