Praktische informatie tennislessen senioren

Hoe werkt het volgen van tennisles voor volwassenen bij At Risk precies? Je vindt de informatie hieronder. 

Voor het voorjaar van 2019 kun je je inschrijven via deze link van Tennisschool Tom van Lijf

 • Voor zowel junioren- als voor seniorleden worden gedurende het verenigingsjaar twee cycli tennislessen van 15 lessen georganiseerd: de zomercyclus loopt van april - september; de wintercyclus van oktober - maart. De trainingscyclus voor de najaarstraining 2018/2019 begint in de week van maandag 8 oktober.
 • De vorige cyclus is er een verhoging geweest in het lesgeld (van 198,00 euro naar 206 euro). De reden hiervoor was vooral dat we als vereniging verlies maken op de tennislessen en er wordt gestreefd naar een situatie waarin de tennislessen kostendekkend zijn. De prijs per persoon in een groep van 4 is 206 euro voor de najaar cyclus 2018. In een groep van 5 wordt dit evenredig verdeeld (164,80 euro). De lesgelden worden 14 dagen na de eerste les automatisch geïncasseerd. Bij verandering van groepsgrootte worden de lestarieven of lestijden naar rato aangepast naar het betreffende aantal groepsleden, mocht het lestarief veranderen dan zal eerst overleg plaatsvinden! 
 • Lessen voor senioren worden gegeven op alle werkdagen tussen 9.00 en 23:00. Laatste les wisselt om de week van tijdstip Het gaat hierbij vaak om de tijden 21.00 – 21.50 en 21.50-22.40 of 21:20-22:10 en 22:10-23.00.
 • Elke training duurt 50 minuten.
 • Als er meer aanmeldingen zijn dan we kunnen plaatsen, dan geldt dat beginners voorrang hebben ten gunste van mensen die het vaakst training gevolgd hebben. Daarnaast geldt  dat mensen die ruim beschikbaar zijn makkelijker te plaatsen zijn. Zij komen ook eerder in aanmerking dan mensen die slechts beperkt beschikbaar zijn.
 • Lesnemers die niet kunnen worden ingedeeld en op de reservelijst zijn geplaatst, krijgen eveneens uiterlijk één week voor aanvang van de desbetreffende cyclus hierover bericht.
 • Dagleden kunnen alleen les krijgen tijdens werkdagen van 9:00-17:00 uur.

Aanvullende algemene bepalingen: 

 • Het lesgeld wordt 14 dagen na de eerste les geïncasseerd.
 • Op de eerste lesdag wordt gecontroleerd of je staat ingeschreven als lid. Ben je op dat moment geen lid, krijg je van ons bericht en moet je binnen 10 werkdagen ingeschreven staan. Vervolgens controleren we in de tweede lesweek of je ingeschreven staat. Ben je dit niet, dan mag je niet meer deelnemen aan de lessen en plaatsen we iemand op jouw plek in de les.
 • Uitgevallen lessen worden in principe in de cyclus ingehaald. Voor dit inhalen worden voor de zomercyclus 2 extra lesdagen ingepland, voor de wintercyclus 4 extra lesdagen, steeds op de reguliere lestijd van de betreffende groep.
 • Lessen die een lid niet kan volgen doordat hij/zij ziek is, worden niet ingehaald.
 • Lessen die een lid niet kan volgen doordat hij/zij op vakantie is, worden niet ingehaald.
 • Het niet verschijnen op de les van de lesnemer is voor rekening van die lesnemer. Er is geen recht op inhaalmogelijkheden of restitutie van de trainingscontributie.
 • Bij uitval van een lesnemer door langdurige ziekte, blessure of anderszins zal geprobeerd worden deze plek in de lesgroep op te vullen met een lesnemer die op de reservelijst staat. Bij uitval van een lesnemer gedurende de eerste twee weken zal de tennisschool proberen de plek op te vullen. Vanaf de derde week is het de verantwoording van de lesser om voor vervanging te zorgen. Uiteraard helpen wij hier graag in mee door naar de reservelijst te kijken en de trainers te vragen of ze een geschikte vervanger weten. Vervanging is alleen mogelijk als de vervangende speler qua speelsterkte en anderszins past in de betreffende lesgroep. Beide lesnemers (de uitvallende en de invallende) zullen onderling het dan nog verschuldigde lesgeld met elkaar kunnen verrekenen.
 • In alle overige gevallen beslist het bestuur in overleg met de tennisschool en trainers.

 

 

Tennisles en trainingen overzicht