Praktische informatie tennisles junioren

Hoe gaat het volgen van tennisles bij At Risk voor junioren (4 tm 17 jaar) in zijn werk? Lees hieronder alles wat je moet of wilt weten over trainingen / lessen bij At Risk. 

Wil je je na het lezen van onderstaande informatie inschrijven, maak dan gebruik van het online inschrijfformulier (klik hier)

 • Er worden 15 lessen aangeboden voor Tenniskids ROOD, ORANJE, GROEN en GEEL kinderen waarbij we uitgaan van groepen van 8 maar mochten er minder inschrijvingen zijn dan kan, in overleg, de groepsgrootte aangepast worden. Bij verandering van groepsgrootte worden de lestarieven of lestijden naar rato aangepast naar het betreffende aantal groepsleden.
 • Alle jeugdlessen worden gegeven van maandag t/m vrijdag tussen 13.00u en 18.30u.
 • Junioren betalen op basis van een groep van 8 lessers € 103 euro per persoon. Dit bedrag wordt aangepast naar rato bij groepen met minder leerlingen, dit gebeurt altijd in overleg. 
 • De cursus ‘Maak Kennis Met Tennis’ zal starten in november en zijn 10 lessen. Voor deze cursus is geen lidmaatschap nodig. De kosten bedragen 72,50.  Er is een cursus voor 4-5 jarige en een cursus voor 6 t/m 9 jarige kids. De kinderen kunnen een racket lenen tijdens deze lessen. Bovendien ontvangt ieder kind dat zich na deze cursus als officieel lid heeft aangemeld een racket van de vereniging cadeau.
 • Bij T.V. At Risk wordt er Tenniskids gegeven tot een leeftijd van ongeveer 17 jaar. Lees HIER alles over Tenniskids.
 • Juniorenselectie: Selectietraining is een extra les! Selectiekinderen moeten zich daarom altijd inschrijven voor de reguliere les via de link. Vervolgens delen wij hen in op de speciale selectietraining op maandagmiddag tussen 16.00 en 19.00 uur. De selectietraining wordt deels betaald door de vereniging; het subsidie bedrag voor de selectiekinderen van ROOD, ORANJE, GROEN en GEEL zal neerkomen op een bedrag van €40,- per lid. 

Aanvullende algemene bepalingen: 

 • Het lesgeld wordt 14 dagen na de eerste les geïncasseerd.
 • Op de eerste lesdag wordt gecontroleerd of je staat ingeschreven als lid. Ben je op dat moment geen lid, krijg je van ons bericht en moet je binnen 10 werkdagen ingeschreven staan. Vervolgens controleren we in de tweede lesweek of je ingeschreven staat. Ben je dit niet, dan mag je niet meer deelnemen aan de lessen en plaatsen we iemand op jouw plek in de les.
 • Uitgevallen lessen worden in principe in de cyclus ingehaald. Voor dit inhalen worden voor de zomercyclus 2 extra lesdagen ingepland, voor de wintercyclus 4 extra lesdagen, steeds op de reguliere lestijd van de betreffende groep.
 • Lessen die een lid niet kan volgen doordat hij/zij ziek is, worden niet ingehaald.
 • Lessen die een lid niet kan volgen doordat hij/zij op vakantie is, worden niet ingehaald.
 • Het niet verschijnen op de les van de lesnemer is voor rekening van die lesnemer. Er is geen recht op inhaalmogelijkheden of restitutie van de trainingscontributie.
 • Bij uitval van een lesnemer door langdurige ziekte, blessure of anderszins zal geprobeerd worden deze plek in de lesgroep op te vullen met een lesnemer die op de reservelijst staat. Bij uitval van een lesnemer gedurende de eerste twee weken zal de tennisschool proberen de plek op te vullen. Vanaf de derde week is het de verantwoording van de lesser om voor vervanging te zorgen. Uiteraard helpen wij hier graag in mee door naar de reservelijst te kijken en de trainers te vragen of ze een geschikte vervanger weten. Vervanging is alleen mogelijk als de vervangende speler qua speelsterkte en anderszins past in de betreffende lesgroep. Beide lesnemers (de uitvallende en de invallende) zullen onderling het dan nog verschuldigde lesgeld met elkaar kunnen verrekenen.
 • In alle overige gevallen beslist het bestuur in overleg met de tennisschool en trainers.

 

Tennisles en trainingen overzicht