Stukken ALV di 18 dec 20.00 uur

Op dinsdag 18 december aanstaande is er een algemene ledenvergadering (ALV) waarin inhoudelijk en financieel teruggekeken en vooruitgeblikt wordt. Ook krijg je een update over de parkvernieuwing. Ben je erbij? We starten om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur staat er koffie en thee voor je klaar. Vanwege de ALV is er die avond geen racket trekken. Hieronder vind je de agenda en overige stukken voor deze ALV. 

De vergaderstukken staan online. De kascommissie zal tijdens de ALV verslag doen in plaats van schriftelijk. 

Weten wat er de vorige ALV ook alweer besproken en besloten is? Klik dan hier voor de stukken van de ALV toen en hier voor een korte terugblik

Downloads:

Ledeninformatie overzicht