Tarieven 2019

De tarieven voor 2019 zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 18 december 2018. Hieronder vind je de tarieven voor 2019 voor contributie en baanhuur en de kortingsregelingen (U-pas en studentenkorting). 

 

Instapmoment lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen ingaan op: 1 januari, 1 juli of 1 oktober.
Op 1 juli is de contributie tot 31 dec 50% van het volledige tarief
Op 1 oktober is de contributie tot 31 december 25% van het volledige tarief. 

Bepaling junior -en seniorleden

Juniorleden worden ingeschaald in de categorie waar ze in het lopende vereningingsjaar qua leeftijd in komen te vallen. Wordt een lid in het lopende verenigingsjaar (van 1 januari tot en met 31 december) 12? Dan valt het lid vanaf het begin van het verenigingsjaar (1 januari) in de categorie 12 jaar en ouder. Seniorleden zijn die leden die op 31 december van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn. Word je pas aan het eind van het 

Dagleden

Dagleden hebben speelrecht op werkdagen tussen 09.00 en 17.00uur. In het weekend en op feestdagen hebben zij geen speelrecht. Dit betekent ook dat zij niet kunnen deelnemen aan evenementen die op zaterdag, zondag of feestdagen worden georganiseerd, inclusief toernooien en competitie. Uitzondering hierop zijn het openingstoernooi, het open toernooi, de clubkampioenschappen, het Bart Dielessentoernooi en de donderdagochtendcompetitie.

Winterleden

Het winterlidmaatschap bestaat alleen voor senioren. Winterleden hebben speelrecht van 1 november tot en met 31 maart. Aan het einde van deze periode worden ze vanzelf uitgeschreven. Opzeggen is niet nodig, dit gaat automatisch. Inschrijfgeld is bij winterleden niet van toepassing.

Competitieleden

Voor niet-leden die graag ingedeeld willen worden in een competitieteam bij At Risk, kunnen een lidmaatschap voor alleen de competitieperiode (voorjaar of najaar) worden aangegaan. Je moet wel al lid zijn van een andere tennisvereniging (aangesloten bij de KNLTB). Plaatsing in een competitieteam is afhankelijk van de beschikbaarheid in een team en is ter beoordeling aan de Commissie Wedstrijdtennis (CWT). Het lidmaatschap kost € 45,- (voor senioren) of € 22,50 (voor junioren). Uiterlijk vier weken voor aanvang van de competitie moet het lidmaatschap geregeld zijn. Er kunnen maximaal twee competitieleden per team meedoen.

U-pas korting

Je kunt korting krijgen op je lidmaatschap als je een U-pas hebt. Deze moet dan wel vóór 1 januari als kopie aangeleverd worden bij de ledenadministratie. Ook geldt: de korting is alleen toepasbaar indien het  U-pasbudget op incassomoment toereikend is.

Studentenkorting

Studenten kunnen 40% korting krijgen op het lidmaatschap. In eerste instantie betaal je de volledige contributie, maar op vertoon van je (geldige) studentenkaart wordt 40% teruggestort. Om in aanmerking te komen voor de studentenkorting stuur je de contributiefactuur, een kopie (of screenshot) van je studentenkaart en je bankrekeningnummer naar penningmeester@atrisk.nl.

Downloads:

Over de club overzicht