Uitbreiding rackettrekken dinsdagavond

Voor de ALV van 18 december jl kwamen er bij het bestuur enkele verzoeken binnen om het aantal banen voor het rackettrekken op dinsdagavond uit te breiden. Dit in verband met de toenemende populariteit van het rackettrekken vorige jaar en daarmee de toegenomen wachttijden tussen de speelrondes. 

Het bestuur heeft hier tijdens een bestuursvergadering over gesproken en besloten de recreatiecommissie (RC) de mogelijkheid te geven om één extra baan te kunnen reserveren. Voorwaarde hiervoor was wel dat ook de jeugd van de selectiegroep Geel 1 op dinsdagavond mee mag komen doen. Deze groep heeft toestemming van de selectietrainers om tegen senioren te spelen, en de trainers en het bestuur vinden het belangrijk voor hun ontwikkeling dat zij hiermee ervaring op doen.  

De RC is hier mee akkoord gegaan en zal in het vervolg op de dinsdagavond de banen 1 t/m 4 en 8 t/m 10 voor rackettrekken gebruiken. Baan 5 blijft beschikbaar voor training en baan 6 en 7 zijn beschikbaar voor vrijspelers. Wanneer er minder banen nodig blijken te zijn zal de RC uiteraard de reservering aanpassen.

Vragen/reacties op dit besluit kunnen gemaild worden naar bestuur@atrisk.nl.

Bestuur TV At Risk

 

Nieuws overzicht