Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Lidmaatschapsvorm:
- Junior/Senior lid, Daglid, of Winterlid *
Gewenste ingangsdatum lidmaatschap:
- 1 jan, 1 juli of 1 okt (bij winterlidmaatschap: 1 nov ) *
Upas houders kunnen hun budget gebruiken voor contributie
- Indien van toepassing: Uw Upas nr en de 3 cijferige extra code
Vragen over mogelijk vrijwilligerswerk voor At Risk:
- Kunnen wij u eventueel tzt benaderen voor vrijwilligers werk?
Zo ja, voor welk type werkzaamheden?
- Klussen/Onderhoudswerkzaamheden
- Bouwkundige zaken
- ICT / informatica zaken
- Internet, Website
- Administratieve taken
- FinanciŽle administratie
- Commissie / Commissiewerkzaamheden
- Jeugd
- Bestuur / Bestuurswerkzaamheden
- Diverse eenmalige hand- en spandiensten
- Projectwerkzaamheden
Beschikbare tijd:
- Hoeveel uur per week/maand bent u ev. beschikbaar voor At Risk taken?
Wij stellen het op prijs als u uw beroep, opleiding of kennis wilt vermelden.
- Beroep
- Opleiding
- Kennis
Aanvullende opmerkingen vrijwilligerswerk
- Opmerkingen vrijwilligerswerk
Opmerking