Vrijwilligersbeleid en gedragsregels

Meer weten over het vrijwilligersbeleid van At Risk en beleid rond onkostenvergoedingen? Ook is er een notitie over de gedragsregels en het beleid rond vertrouwenspersonen dat wij aanhouden.

Lees meer

Afhangreglement

Afhang- en baanreglement 2012
Openingstijden tennispark:
Op werkdagen van 9.00 – 23.00 uur;
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9.00 uur tot zonsondergang.

Lees meer

Huishoudelijk Reglement

Lidmaatschap / Speelrecht / Algemene ledenvergaderingen / Commissies / Bestuur / Verlichtingen van het bestuur / Aanmeldingsformulier / Slotbepalingen

Lees meer

Statuten

Statuten

De statuten van Tennisvereniging At Risk zijn notarieel vastgelegd op 15 april 1992. Tijdens de oprichtingsvergadering van 16 april 1992 is het huishoudelijk reglement vastgesteld en bij gelegenheid in volgende algemene ledenvergaderingen bijgesteld.

Lees meer