Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
(met een * gemerkte vragen zijn verplicht)
 
Automatische incasso
Akkoord met automatische incasso (verplicht) *
 
Lidmaatschap informatie
Geef hieronder aan wat voor type lid u wilt worden:
Ik wil elke dag van week zowel overdag als 's avonds kunnen tennissen
Ik wil alleen maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur kunnen tennissen
Ik wil alleen tennissen bij At Risk van november t/m maart
 
Heb je al een KNLTB-nummer? Zo ja vul dat in:
 
Upashouders
U-pas houders kunnen hun budget gebruiken om de contributie te betalen
Vul s.v.p. het volledige nummer in dat op de achterkant van je U-pas staat:
 
Studentenkaart
Heb je een studentenkaart? Dan kun je mogelijk korting krijgen op de contributie
Mail de foto van de voorkant van je studentenkaart HIER naar de ledenadministratie
 
Gezinskorting (Alleen van toepassing voor leden < 18 jaar)
Heb je broers/zussen die al lid zijn van At Risk of ze zich tegelijk met jou inschrijven en ook nog geen 18 zijn?
Dan kunnen jullie korting op de contributie krijgen. Vul de namen van je broers/zussen (gescheiden door een komma) in.
 
Vragen over mogelijk vrijwilligerswerk voor At Risk:
- Kunnen wij u eventueel tzt benaderen voor vrijwilligers werk? *
Zo ja, voor welk type werkzaamheden?
Opmerking