Terugblik klussendag

25 augustus 2020


We hebben afgelopen zaterdag 22 augustus een gezellige en productieve klussendag gehad op het park. Er is gesnoeid, getegeld, opgeruimd en veel afval weggebracht naar de vuilstort. Hierdoor is er meer ruimte ontstaan in de paden en zijn de fietsenstallingen verplaatst.

De oefenkooi fungeerde de laatste weken als fietsenstalling, maar fietsenstallingen staan nu in het pad voor de oefenkooien. De oefenkooi bij de (originele) ingang kan nu weer echt als oefenkooi voor tennissen gebruikt worden.  

We willen de leden/vrijwilligers van deze klussendag ontzettend bedanken voor alle hulp! We hebben veel kunnen doen en dat motiveert om alles zoveel mogelijk af te ronden de komende maanden!

Nieuwscategorieën Tennispark en clubhuis