Opzeggen lidmaatschap

Wil je je lidmaatschap van At Risk opzeggen?

Het opzeggen van je lidmaatschap moet vóór 1 december van het huidige kalenderjaar. Je lidmaatschap is dan tot en met 31e december nog van toepassing.

Voor opzegging; mail dan naar: [email protected]

We bevestigen je opzegging, zonder bevestiging is je opzegging niet gedocumenteerd en dus niet geldig. Ontvang je geen bevestiging, neem dan contact op met de ledenadministratie.

Verder geldt het volgende:

  • bij het opzeggen na 1 december is de volledige jaarcontributie voor het volgende jaar verschuldigd, ongeacht of men daadwerkelijk van het lidmaatschap gebruik maakt;
  • het opzeggen geldt niet voor personen die op voorhand hebben aangegeven t/m 31 december huidig jaar lid te zijn;
  • bij verhuizing, langdurige blessure, ziekte of anderszins, zal At Risk geen deel van de jaarcontributie retourneren; restitutie is dus niet aan de orde.