Opzeggen of wijzigen lidmaatschap

Wil je je lidmaatschap van At Risk opzeggen?

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden door een bericht te sturen aan de [email protected] vóór 1 december 2023.

Zonder of niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap verlengd met het volledige verenigingsjaar 2024.

De ledenadministratie bevestigt jouw opzegging. Zonder bevestiging is jouw opzegging niet gedocumenteerd en dus niet geldig. Ontvang je geen bevestiging neem dan contact op met de ledenadministratie.

Bij het opzeggen na 30 november 2023 is dus de volledige jaarcontributie van het volgende verenigingsjaar 2024 verschuldigd, ongeacht of men daadwerkelijk van het lidmaatschap gebruik maakt.
Het opzeggen geldt niet voor leden, die op voorhand hebben aangegeven tot en met 31 december van dat jaar lid te zijn.

Wil je je lidmaatschap wijzigen?

Wijziging van het lidmaatschap van jaar 2023 naar jaar 2024 kan als dat is gemeld voor 1 december 2023 bij de ledenadministratie, die de wijziging bevestigt.

Zonder bevestiging is jouw wijziging niet gedocumenteerd en blijft het bestaande lidmaatschap in het jaar 2024 geldig.

Wijziging van het lidmaatschap gedurende een jaar kan alleen op de zogenaamde instapmomenten (1 april, 1 juli en 1 oktober) en onder de voorwaarde dat het een lidmaatschap betreft naar een hoger tarief.

Geen restitutie

Bij verhuizing, blessures, ziekte, zwangerschap of anderszins zal At Risk geen deel van de jaarcontributie retourneren; restitutie is dus niet aan de orde.