Lid worden

Personal information

1/6 Algemeen
2/6 Lidmaatschap informatie
3/6 Upashouders
4/6 Studentenkaart
5/6 Gezinskorting (Alleen van toepassing voor leden < 18 jaar)
6/6 Vragen over mogelijk vrijwilligerswerk voor At Risk:

Contributie senioren

 • Volledig lidmaatschap: € 201
 • Daglidmaatschap: € 111
 • Competitielidmaatschap: € 47
 • Winterlidmaatschap: € 118
 • Ijskast: € 28
 • Inschrijfgeld: € 30
 • Student: 40% korting
 • Speelsterkte 4 (enkel) of sterker: 40%
  Voorwaarde: actieve deelname aan competitie, clubkampioenschappen en open toernooi.

Contributie junioren

 • 0 t/m 8: € 59
 • 9 t/m 11: € 69
 • 12 t/m 17: € 79
 • Competitielidmaatschap: € 24
 • Inschrijfgeld: € 0
 • 2e, 3e kind enzovoorts: 50% korting
  Informatie over lidmaatschappen

Instapmoment lidmaatschap
Het lidmaatschap kan ingaan op: 1 januari (100% van het tarief), 1 april (75% van het tarief), 1 juli (50% van het tarief) of 1 oktober (25% van het tarief). Vanaf 1 januari het jaar erop wordt er zonder opzegging verlengd met een volledig jaar. Opzegging dient voor 1 december van enig jaar te geschieden.

Bepaling junior -en seniorleden
Juniorleden worden ingeschaald in de categorie waar ze in het lopende vereningingsjaar qua leeftijd in komen te vallen. Wordt een lid in het lopende verenigingsjaar (van 1 januari tot en met 31 december) 12? Dan valt het lid vanaf het begin van het verenigingsjaar (1 januari) in de categorie 12 jaar en ouder. Seniorleden zijn leden die op 31 december van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn.

Dagleden
Dagleden hebben speelrecht op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. In het weekend en op feestdagen hebben zij geen speelrecht. Dit betekent ook dat zij niet kunnen deelnemen aan evenementen die op zaterdag, zondag of feestdagen worden georganiseerd met toernooien en competitie incluis. Uitzondering hierop zijn het openingstoernooi, het open toernooi, de clubkampioenschappen en de donderdagochtendcompetitie.

Winterleden
Het winterlidmaatschap bestaat alleen voor senioren. Winterleden hebben speelrecht van november tot en met maart. Aan het einde van deze periode worden winterleden uitgeschreven. Opzeggen is niet nodig. Inschrijfgeld is bij winterleden niet van toepassing.

Competitieleden
Voor niet-leden die graag ingedeeld willen worden in een competitieteam bij At Risk, kunnen een lidmaatschap voor alleen de competitieperiode (voorjaar of najaar) worden aangegaan. Je moet wel al lid zijn van een andere tennisvereniging (aangesloten bij de KNLTB). Plaatsing in een competitieteam is afhankelijk van de beschikbaarheid in een team en is ter beoordeling aan de Commissie Wedstrijdtennis (CWT). Uiterlijk vier weken voor aanvang van de competitie moet het lidmaatschap geregeld zijn. Er kunnen maximaal twee competitieleden per team meedoen.

U-pas korting
Je kunt korting krijgen op je lidmaatschap als je een U-pas hebt. Deze moet dan wel vóór 1 januari als kopie aangeleverd worden bij de ledenadministratie. Ook geldt: de korting is alleen toepasbaar indien het  U-pasbudget op incassomoment toereikend is.

Studentenkorting
Studenten kunnen 40% korting krijgen op het lidmaatschap. In eerste instantie betaal je de volledige contributie, maar op vertoon van je (geldige) studentenkaart wordt 40% teruggestort. Om in aanmerking te komen voor de studentenkorting stuur je een kopie van je studentenkaart naar [email protected]