Lid worden

Personal information

1/6 Algemeen
2/6 Upashouders U-pas houders kunnen hun budget gebruiken om de contributie te betalen
3/6 Lidmaatschap informatie
>
>
4/6 Studentenkaart
>
5/6 Gezinskorting (Alleen van toepassing voor leden < 18 jaar)
6/6 Vragen over mogelijk vrijwilligerswerk voor At Risk:
>

Contributie 2021 senioren

 • Volledig lidmaatschap: € 210
 • Daglidmaatschap: € 116
 • Competitielidmaatschap: € 50
 • Winterlidmaatschap: € 124
 • Ijskast: € 29
 • Inschrijfgeld: € 31
 • Student: 40% korting
 • Speelsterkte 4 (enkel) of sterker: 40%
  Voorwaarde: actieve deelname aan competitie, clubkampioenschappen en open toernooi.

Contributie 2021 junioren

 • 0 t/m 8: € 61
 • 9 t/m 11: € 71
 • 12 t/m 17: € 81
 • Competitielidmaatschap: € 25
 • Inschrijfgeld: € 0
 • 2e, 3e kind enzovoorts: 50% korting

Zie aanvullende (belangrijke) informatie over de contributies hier.