Uitgangspunten indeling competitie

Uitgangspunten At Risk voor indeling KNLTB voorjaarscompetitie (VJC) en najaarscompetitie (NJC)


De Commissie Wedstrijdtennis ('CWT') hanteert een aantal uitgangspunten bij het maken van een indeling voor de KNLTB VJC en NJC.

Er is een aantal algemene uitgangspunten:

 • Het maximale aantal teams wordt bepaald op basis van enerzijds het door At Risk voor competitie beschikbaar gestelde aantal banen en anderzijds het door de KNLTB vereiste aantal banen per team.
 • Elk team bestaat uit minimaal 6 spelers.
 • Er wordt aan de jeugd voorrang gegeven, tenzij er daardoor een te scheve verhouding tussen het aantal junioren- en seniorenteams ontstaat in vergelijking met het aantal geïnteresseerde junioren en senioren.
 • Het indelen van de teams gaat op basis van de speelsterkte van de teams.
 • In de VJC wordt een zodanig aantal selectieteams gevormd dat alle senior- en juniorselectieleden (25 tot 30 spelers) kunnen worden geplaatst.
 • De teams worden dusdanig samengesteld dat deze qua sterkte passen in de betreffende klasse. De resultaten van het voorgaande competitiejaar gelden hierbij als basis voor de verdeling van het komende jaar, wat betekent dat dezelfde klasses opnieuw worden aangevraagd. Indien nodig wordt promotie danwel degradatie naar een andere klasse aangevraagd voor deze teams.
 • Er wordt een goede balans nagestreefd tussen het aantal heren-, dames- en mixteams per speeldag.
 • Elk jaar wordt er een nieuwe indeling gemaakt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het feit dat in het voorgaande jaar competitie is gespeeld. Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan een teamsamenstelling of een klasseindeling van het voorgaande competitiejaar.

Daarnaast zijn er uitgangspunten die gelden op het moment dat alle geïnteresseerden worden verdeeld over de teams. Hieronder staan deze op volgorde van belangrijkheid.

 • Geïnteresseerden die zich niet uiterlijk op de sluitingsdatum zelf hebben opgegeven, worden niet ingedeeld. Dit geldt ook in de situatie dat bijv. vijf personen allemaal een zesde persoon als gewenste teamgenoot noemen. Heeft deze zesde persoon zich niet zelf aangemeld, dan wordt hij/zij niet ingedeeld.
 • Geïnteresseerden die in een bepaald jaar niet zijn ingedeeld bij de VJC, krijgen voorrang bij de indeling van de VJC in het volgende jaar. Geïnteresseerden die in een bepaald jaar niet zijn ingedeeld bij de NJC, krijgen voorrang bij de indeling van de NJC in het volgende jaar. Deze voorrangsregelingen gelden niet voor geïnteresseerden die zich als reserve opgeven. Voorwaarde om voorrang te krijgen is dat er een team en klasse is waarbinnen deze persoon past. Het wel of
  niet spelen van VJC in een bepaald jaar heeft géén negatieve of positieve consequenties voor deelname aan de NJC in het komende jaar, en vice versa.
 • Leden krijgen voorrang boven niet-leden. Geïnteresseerden die zich opgeven en aangeven pas lid te worden wanneer ze worden ingedeeld, worden niet ingedeeld tenzij er plekken overblijven waar geen andere geschikte kandidaten voor zijn.
 • Geïnteresseerden met een hogere speelsterkte krijgen voorrang boven geïnteresseerden met een lagere speelsterkte.
 • Bij de inschrijving bestaat de mogelijkheid een voorkeur voor een team en teamgenoten aan te geven. Dit biedt echter geen garanties, i.v.m. toepassing van alle andere uitgangspunten.
 • Geïnteresseerden worden op basis van hun voorkeur voor een speeldag en teamsoort over de teams verdeeld. Is het niet mogelijk aan de 1e voorkeur te voldoen, dan wordt gekeken naar de volgende voorkeur(en).
 • Als bovenstaande uitgangspunten zijn toegepast en er blijven nog plekken over in de indeling, dan worden die ingevuld op basis van de inschrijfdatum voor de competitie van de geïnteresseerden. Wie zich het eerst heeft ingeschreven wordt dan ingedeeld, mits het niveau van deze persoon past bij het team en de klasse.
 • Als een situatie ontstaat waarbij bovenstaande uitgangspunten niet afdoende blijken te zijn, dan houdt de CWT zich het recht voor om uitzonderingen te maken op bovenstaande uitgangspunten.