Veiligheidsbeleid

 At risk is een club voor iedereen. Bij At Risk staan we voor een optimaal aanbod aan tennisactiviteiten, waar een juiste balans is tussen sportiviteit en gezelligheid, beschikbaar voor alle leeftijden en niveaus. At Risk zit in de wijk Lunetten, in Utrecht zuid en is een aantrekkelijk tennispark met goede faciliteiten , gerund door betrokken leden. Hierbij speelt veiligheid en een integer tennisspel een grote rol. Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en iedereen mag zichzelf zijn.

Pas daarom onderstaande gedragsregels toe:

  • Wees open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit. 
  • Respecteer anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.  
  • Respecteer afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels. Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.  
  • Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan. Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan. Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.  
  • Discrimineer niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
  • Wees eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. Wed niet op eigen wedstrijden. Vecht op de mat of in de ring, maar niet daarbuiten. Gebruik wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging.

Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond.  

Mocht er toch een punt van aandacht zijn waarover u uw twijfel wilt delen betreffende het kunnen melden van onsportief gedrag en/of een misdraging bij At Risk en u wilt dit niet delen met iemand van het bestuur, dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de KNLTB. Er zijn verschillende vertrouwenscontactpersonen beschikbaar: https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen.

Ook is in het veiligheidsbeleid van tennisvereniging At Risk opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement. De algemene gedragscode van de KNLTB vind je hieronder. 

 

algemene-gedragscode 'fair play' KNLTB.pdf