Huisregels

Algemeen 

 • Gedraag je sportief en respecteer elkaar
 • Geforceerd stemgebruik langs de baan, zoals schreeuwen, is niet toegestaan
 • Vloeken en schelden, met rackets gooien of op netten slaan is onsportief en wordt niet getolereerd
 • Geef het goede voorbeeld met het naleven van onderstaande regels
 • Bestuur/pachter is bevoegd om passende maatregelen te nemen bij het niet naleven van de regels

Corona 

 • Iedereen dient op het park 1,5 meter afstand van elkaar te houden, behalve als je jonger bent dan 18 jaar of tot 1 huishouden behoort
 • Tijdens het spelen op de baan moet je 1,5 meter afstand houden
 • Wissel van baanhelft met de klok mee
 • De scoreborden mogen worden gebruikt
 • Plaats je fiets in de stalling zodat er voldoende ruimte op tennispark is om 1,5 meter in acht te nemen, stap af bij entree tennispark

Onderhoud banen en park 

 • Veeg de banen als je gespeeld hebt
 • Geen glaswerk en kopjes meenemen op de baan
 • De banen uitsluitend betreden met geschikte tennisschoenen
 • Stoelen niet op de baan plaatsen
 • Ruim je afval op (op de baan en terras)
 • Als er iets stuk is op de baan, meld dit direct aan de persoon achter de bar of aan een bestuurslid  

Reserveren       

 • Spelers moeten altijd van tevoren (online) een baan reserveren
 • Bij het reserveren moeten alle spelers correct worden opgegeven. Speel je met 4 personen dan moet je alle vier de namen doorgeven
 • Om iedereen voldoende ruimte te geven om te kunnen spelen tijdens de openingstijden van het park, mag er NIET dubbel gereserveerd worden op maandag t/m vrijdag van 18:00 uur – 21:30 uur
 • De baanreservering is 45 minuten voor enkelspel en 60 minuten voor dubbelspel
 • Als je toch NIET komt, dan graag de reservering annuleren. Er kan dan iemand anders nog spelen op deze baan

Introducés

 • Leden gaan voor bij het reserveren van een baan
 • Introducés moet worden aangemeld via: [email protected].
  Er kan dan via Khalid een reservering worden gemaakt.
 • Het is slechts toegestaan in de rustige uren te reserveren en NIET op drukke avonden