Bericht van het bestuur: inning contributie

26 februari 2020


Geachte leden,  

In een vorige mail heb je kunnen lezen dat we gaan werken met een ander ledenadministratiesysteem. De overstap leidt ertoe dat we de contributie later innen dan gebruikelijk is. Uit ervaringen stellen we gelukkig vast dat bijna alle leden netjes hun contributie op tijd automatisch laten incasseren. Desondanks is besloten de inning van de contributie verder te optimaliseren door de inning contributie uit te besteden aan ClubCollect. Deze organisatie heeft daarmee ruime ervaring. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is niet een incassobureau.

Wij verwachten dat het samenwerkingsverband / de uitbesteding voor zowel de leden als onze vereniging als geheel voordelen oplevert. Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet? ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. Via e-mail (en eventueel sms of brief) wordt contact opgenomen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministratie recente en juiste gegevens van je heeft). De contributietarieven zijn te vinden op de website https://www.atrisk.nl/lid-worden, rechterkolom.  

De betaalverzoeken worden verstuurd via e-mail en, indien nodig, via sms of brief. Door op een link te klikken, kom je op je persoonlijke betaalpagina van ClubCollect; hier kun je je factuur inzien, downloaden en betalen. De betalingen verlopen, naar keuze van jou, via automatische incasso of via iDEAL. Als je daarin geen keuze maakt vindt automatische incasso plaats.  

Een deel van je persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en voor jou als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking ('AVG'). Jij als clublid kunt erop vertrouwen dat je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciƫle doeleinden.

Wanneer je vragen hebt over deze brief neem dan contact op met de penningmeester (Richard Schout) e-mailadres: penningmeester[at]atrisk.nl.

- het bestuur

Nieuwscategorieën Iedereen