REMINDER - oproep leden: invullen bestuursfuncties

14 juni 2024


Het huidige bestuur heeft in de algemene ledenvergadering (alv) van 14 mei jongstleden aangegeven terug te treden als bestuur in de alv op dinsdag 12 november 2024. 

In de periode tot de alv 12 november 2024 zal het huidige bestuur de bestuurlijke opdrachten/verantwoordelijkheden vanzelfsprekend op zich blijven nemen. 

De vereniging doet hierbij een oproep aan alle leden te overdenken of jij, een maatje van jou of wie dan ook zich zou willen aanmelden als vrijwilliger en in het bijzonder als bestuurslid. 

Voor een adequate overdracht van de werkzaamheden / verantwoordelijkheden van het huidige bestuur naar een nieuw bestuur is, naar verwachting, een periode van een maand nodig. Dat betekent dat het handig is dat voor 12 oktober 2024 helder is wie de nieuwe bestuursleden worden.  

De functieprofielen voor de beoogde zeven bestuursleden staan op de website. https://www.atrisk.nl/vacatures

Sollicitaties voor de bestuursfuncties ontvangen we graag en kunnen verstuurd worden naar [email protected]

Nieuwscategorieën