Vacatures

 Vacatures  
 
Uit Jaarplan 2024 a3 Betrokken en actieve leden
Doelstelling: complete bemensing van bestuur, commissies en projectgroepen.  
 
Bestuur  
Secretaris,
Algemeen bestuurslid/vrijwilligers,  
Algemeen bestuurslid/trainingen en selectie.  
 
Het is mogelijk om als kandidaat-bestuurslid te functioneren om te bezien of de functie jou past. Gemiddeld ben je in deze functies zo’n vier uur per week bezig. Uiteraard is het mogelijk om in goed overleg met medebestuursleden meer of minder uren per week af te spreken.
 
Wanneer je interesse hebt of eerst meer wilt weten over bepaalde vacatures neem dan contact op via [email protected] of spreek één van de bestuursleden aan bij At Risk! Jouw aanmelding/hulp is erg welkom! Waar gewenst is tussen haakjes vermeld een verwijzing naar een passage in het Jaarplan 2024, te vinden op de website.   
 
b1 Secretaris
Voor deze functie zijn de volgende (kern)taken leidraad.
De secretaris
 • stelt, in samenwerking met collega bestuursleden, agenda’s en verslagen op van vergaderingen bestuur en algemene ledenvergaderingen;
 • houdt toezicht op de planning en organisatie van gemaakte afspraken;
 • maakt, samen met de andere bestuursleden, het jaarverslag op;
 • beheert de administratie en correspondentie van de vereniging;
 • ziet toe op de naleving van de statuten, huishoudelijk reglement en wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).    
b2 Algemeen bestuurslid/vrijwilligers
Voor deze functie zijn de volgende (kern)taken leidraad.
Het algemeen bestuurslid/vrijwilligers:
 • kent de vereniging goed, weet wat de kwaliteiten van de verschillende leden zijn, voor welke taken binnen de vereniging extra hulp nodig is en wie er in staat en bereid zijn om iets voor de vereniging te betekenen; coördineert de introductie van nieuwe vrijwilligers;
 • weet het beschikbare budget speciaal voor vrijwilligers, samen met de activiteitencommissie, om te zetten naar in het oog springende activiteiten, die vrijwilligers waardering/genoegdoening geven;
 • organiseert en coördineert het vrijwilligerswerk.  
b3 Algemeen bestuurslid/trainingen en selectie
Voor deze functie zijn de volgende (kern)taken leidraad.
Het algemeen bestuurslid/trainingen en selectie gaat aan de slag met de punten:
 •  trainingsbeleid (b1);
 • het initiëren van enquête tevredenheid trainingen (f);
 • selectiebeleid (b5).  
 
Commissies  
Wanneer je interesse hebt of eerst meer wilt weten over bepaalde vacatures in commissies neem dan contact op via [email protected] of spreek één van de bestuursleden aan bij At Risk!  
 
c1 Jeugdcommissie (a1)
Er wordt een functionerende Jeugdcommissie gevormd, gesteund door een omliggende groep, die de jeugdcommissie een warm hart toe draagt.
 
Kerntaken zijn: Ontwikkeling jeugdbeleid, waarbij jouw input heel belangrijk is, meedenken over het aantrekkelijk maken van tennis voor kinderen en jongeren uit Utrecht Zuid.  
Organiseren van (tennis)activiteiten voor jeugdspelers (en hun ouders) van At Risk om hen te behouden als lid en nieuwe leden te trekken, zoals: Kids World Tour, Wollen Wanten toernooi, Junior-Senior toernooi, Clubkampioenschappen, Lichtjestoernooi, Jeugdcompetitie, Tenniskids. Samen wordt er van iedere activiteit een leuke en gezellige happening gemaakt.
Heb je ideeën over hoe je jongeren kunt binden aan jouw vereniging en nieuwe leden kunt werven? Dan horen we dat graag!  
 
Ook als je alleen af en toe wilt helpen met de organisatie van een activiteit, horen we het ook graag van je! Interesse in de functie of vragen? Neem dan contact op met [email protected].  
 
c2 Sponsorsommissie (e2)
Doelstelling: er komt nieuw leven in de sponsorcommissie; het bestaande pakket van sponsoring wordt heroverwogen en mogelijk aangevuld. Om beoogde doelstelling te bereiken wordt een sponsorcommissie geformeerd.  
 
Projectgroepen  
De hieronder vermelde projectgroepen komen voort uit het Jaarplan 2024. Daar zijn  achtergronden en redenen te vinden voor het instellen van de projectgroepen. Wanneer je interesse hebt of eerst meer wilt weten over bepaalde vacatures in de projectgroepen neem dan contact op via [email protected] of spreek één van de bestuursleden aan bij At Risk! Aanmelding voor een projectgroep kan door een mail te sturen aan [email protected]. De projectgroepen worden samengesteld door het bestuur en leggen hun bevindingen voor aan het bestuur.  
 
p1 Projectgroep Trainingsvormen (b1)
Gaat aan de slag gaat met het idee om extra trainingsmogelijkheden te creëren door bijvoorbeeld 3 maal 10 in plaats van 2 maal 15, waarbij ook de financiele consequenties worden bekeken. De projectgroep evalueert ook of de procedures aanmelding en indeling verbeterd kunnen/moeten worden.  
 
p2 Projectgroep Horeca (c3)
Gaat aan de slag met voorstellen tot het waarborgen van gezelligheid en gastvrijheid (onder andere  prijzen, afspraken met horeca-exploitant, openingstijden clubhuis).  
 
p3 Projectgroep Imago
Werkt voorstellen uit op de volgende gebieden:
 • samenwerking in/met de buurt (d1);
 • herziening van de Huisstijl (d3).  
p4 Projectgroep Communicatie (f)
De projectgroep brengt de belangrijke communicatielijnen in beeld. De projectgroep stelt met het bestuurslid communicatie een communicatieplan op.